วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548


  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
  • บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
---------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น